Η εταιρία

FORKYS FOODS

Η εταιρία

ΙΣΤΟΡΙΑ/ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ:
"Πόντου δὲ καὶ Γῆς Φόρκυς Θαύμας Νηρεὺς Εὐρυβία Κητώ"(Απολλόδωρος 1.12.5)
Θαλάσσιος θεός της πρώτης γενιάς των θεών, γιος της Γαίας και του Πόντου, αδελφός του Νηρέα, της Κητώς, της Ευρύβιας και του Θαύμαντα. Με την αδελφή του απέκτησαν πολλά παιδιά: Τις τρεις Γραίες (Δεινώ, Ενυώ, Πεμφρηδώ),Τις τρεις Γοργονες (Μέδουσα, Σθενώ, Ευρυάλη),Τις Εσπερίδες και την Νύμφη Θόωσα..

Η εταιρεία FORKYS FOODS είναι μια σύγχρονη, πιστοποιημένη μονάδα η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο ζωντανών/κατεψυγμένων καβουριών...
Περισσότερα

From The Sea , To your Fork...

Φωτογραφίες

Περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Όλη η παραγωγική διαδικασία εκτελείται σύμφωνα με αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Όλα τα αλιεύματα  επεξεργάζονται και καταψύχονται ενώ είναι ζωντανά.
Οπτικός έλεγχος πριν την παραλαβή διενεργείται από έμπειρο προσωπικό. 
Μικροβιολογικοί έλεγχοι και αναλύσεις νερού 
Πιστοποιημένα υλικά συσκευασίας και αναλώσιμα (κατάλληλα για τρόφιμα)
Τήρηση ψυκτικής αλυσίδας με καταγραφικά θερμοκρασιών σε όλες τις φάσεις παραγωγής.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Εμπόριο Καβουριών | BLUE CRABS | Forkys Foods

Επικοινωνία