ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθήκευση σε θερμοκρασία -18°C  ή σε συντήρηση 0°C και μεταφορά στους πελάτες μας ανά τον κόσμο.
Εμπόριο Καβουριών | BLUE CRABS | Forkys Foods

Επικοινωνία