ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συσκευασία των προιόντων στις εγκαταστάσεις μας μετά από έλεγχο θνησιμότητας, καθαρισμό/πλύσιμο, κατανομή μεγεθών/φύλου.
Εμπόριο Καβουριών | BLUE CRABS | Forkys Foods

Επικοινωνία